Logo

Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, która ma na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu, układzie nerwowym, jego działaniu oraz przedstawienie aktualnych wyników badań w tym obszarze. Do wygłaszania wykładów zapraszani są wybitni specjaliści z dziedzin szeroko rozumianej neuronauki. Wykłady mają charakter otwarty i są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych poruszaną problematyką.


W tym roku Tydzień Mózgu w Toruniu odbędzie się w dniach 11-17.03.2019.

Program


Marzec

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17Poniedziałek 11.03.2019

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Władysława Łokietka 5

10:00
Inauguracja „Tygodnia Mózgu” w Toruniu

10:10 - 11:00
Wykład „Neurobzdury i pseudonauka. Jak się przed nimi bronić?” – dr Paweł Boguszewski, Instytut Nenckiego PAN w Warszawie
Zapisy na stronie http://mlynwiedzy.org.pl/tydzien-mozgu-2019

11:00 - 12:00
Interaktywne pokazy studentów kognitywistyki i psychologii UMK w Toruniu

18:00
Wykład „Wyzwania neuronauki” – dr Paweł Boguszewski, Instytut Nenckiego PAN w Warszawie

19:00 - 20:00
Interaktywne pokazy studentów kognitywistyki i psychologii UMK w ToruniuPoniedziałek 11.03.2019

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Władysława Łokietka 5

10:00
Inauguracja „Tygodnia Mózgu” w Toruniu

10:10 - 11:00
Wykład „Neurobzdury i pseudonauka. Jak się przed nimi bronić?” – dr Paweł Boguszewski, Instytut Nenckiego PAN w Warszawie
Zapisy na stronie http://mlynwiedzy.org.pl/tydzien-mozgu-2019

11:00 - 12:00
Interaktywne pokazy studentów kognitywistyki i psychologii UMK w Toruniu

18:00
Wykład „Wyzwania neuronauki” – dr Paweł Boguszewski, Instytut Nenckiego PAN w Warszawie

19:00 - 20:00
Interaktywne pokazy studentów kognitywistyki i psychologii UMK w ToruniuWtorek 12.03.2019

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Władysława Łokietka 5

18:00
Wykład „Sztuczna inteligencja i przyszłość ludzkości” – prof. dr hab. Włodzisław Duch, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu

19:00 - 20:00
Interaktywne pokazy studentów kognitywistyki i psychologii UMK w Toruniu

Środa 13.03.2019

Wydział Humanistyczny UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a

18:00
Wykład „Natura daje i odbiera - czyli dlaczego nasz mózg wcale nie jest najlepszy?”
– dr hab. Maciej Trojan, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Czwartek 14.03.2019

Wydział Humanistyczny UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a

18:00
Wykład „Dlaczego ukończenie maratonu jest jak poród? O pamięci bólu”
– dr hab. Przemysław Bąbel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Piątek 15.03.2019

Wydział Humanistyczny UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a

17:00
Wykład "Jak wcześnie można wykryć zaburzenia ze spektrum autyzmu? Wyzwania związane z diagnozą" - prof. dr hab. Ewa Pisula, Uniwersytet Warszawski

18:00
Wykład "Neuromodulacja w leczeniu schorzeń neurologicznych i sfery psychicznej" - prof. dr hab. n. med. Marek Harat, Klinika Neurochirurgii 10 WSK w Bydgoszczy; Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy


Sobota 16.03.2019

Wydział Humanistyczny UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a

11:00 - 12:00
Warsztaty dla dzieci "Odkrywanie tajemnic mózgu" - dr Małgorzata Gut, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Niedziela 17.03.2019

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, ul.Grudziądzka 5/7

11:00
Wykład "Jak to jest widzieć słuchem i dotykiem? O doświadczeniu substytucji sensorycznej" - dr hab. Michał Wierzchoń, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

12:00
Wykład "Dlaczego (prawie) każde dziecko potrafi czytać w umysłach innych osób?"
- dr Agnieszka Pluta, Uniwersytet Warszawski; Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego IFPS

Prelegenci


dr Paweł Boguszewski

dr Paweł Boguszewski

Neurobiolog, adiunkt w Centrum Neurobiologii w Instytucie Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się badaniem mechanizmów zachowania się oraz emocji i ich neurobiologicznych korelatów w modelach wykorzystywanych w badaniach biomedycznych. Interesuje się badaniami behawioralnymi zachowań afektywnych i eksploracyjnych oraz automatyzacją procesów analizy behawioralnej. Studiował biologię na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł doktora nauk biologicznych z zakresu neurofizjologii uzyskał w Instytucie Nenckiego PAN. W latach 2005-2008 odbył staż podoktorski na Wydziale Psychologii Yale University w New Haven w Stanach Zjednoczonych. Prywatnie jest pasjonatem programowania i żeglarstwa oraz popularyzacji nauki.

Wykład

"Wyzwania neuronauki"

prof. dr hab. Włodzisław Duch

prof. dr hab. Włodzisław Duch

Pracownik Katedry Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania naukowe Profesora związane są z szeroko rozumianą kognitywistyką, a w szczególności informatyką neurokognitywną, która pozwala na modelowanie chorób psychicznych oraz tworzenie algorytmów inspirowanych sposobem funkcjonowania ludzkiego mózgu. Od 2012 roku jest kierownikiem Laboratorium Neuro- Kognitywnego działającego w ICNT UMK, które od tego czasu rozrozło się do kilkunastu pracowni (http://lnk.icnt.umk.pl/). Mając szerokie doświadczenie w wielu dziedzinach nauki oraz zrozumienie różnych kultur, Włodzisław Duch stara się łączyć różne społeczności naukowe.

Wykład

"Sztuczna inteligencja i przyszłość ludzkości"

dr hab. Przemysław Bąbel

dr hab. Przemysław Bąbel

Psycholog, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zespołem Badania Bólu. Pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Prowadzi badania nad psychologicznymi czynnikami wpływającymi na percepcję i pamięć bólu, w tym nad mechanizmami działania placebo. Jest autorem ponad 80 publikacji naukowych i przeszło 100 publikacji popularnonaukowych. Laureat Nagrody Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy” (2008) oraz Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (2018).

Wykład

"Dlaczego ukończenie maratonu jest jak poród? O pamięci bólu"

prof. dr hab. n. med. Marek Harat

prof. dr hab. n. med. Marek Harat

Kierownik Kliniki Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy oraz pracownik Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Polski neurochirurg, profesor nauk medycznych, autor wielu publikacji oraz nowatorskich zabiegów neurochirurgicznych. Autor pionierskich w Polsce operacji w leczeniu choroby Parkinsona, mózgowego porażenia dziecięcego, zespołu obsesyjno-kompulsyjnego i depresji. W 2018 został wyróżniony tytułem "Promotor Polski" w uznaniu za dokonania na polu neurochirurgii.

Wykład

"Neuromodulacja w leczeniu schorzeń neurologicznych i sfery psychicznej"

dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK

dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK

Kierownik Zakładu Etologii i Psychologii Porównawczej w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Touruniu. Psycholog, jeden z pionierów w zakresie polskich badań z etologii poznawczej z udziałem psów. Prowadzi prace zarówno laboratoryjne jak i terenowe. Jest autorem licznych publikacji o zasięgu krajowym i zagranicznym, współpracuje z badaczami z Kyoto University. Prowadzi eksperymenty z udziałem zwierząt laboratoryjnych, psów, kotów, zwierząt w naturalnym środowisku, a także naczelnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie.

Wykład

"Natura daje i odbiera - czyli dlaczego nasz mózg wcale nie jest najlepszy?"

dr hab. Michał Wierzchoń

dr hab. Michał Wierzchoń

Psycholog poznawczy, kognitywista, profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, lider zespołu badawczego Laboratorium Badań Świadomości (Consciousness Lab, www.c-lab.pl), Dyrektor Instytutu Psychologii UJ, Kierownik Międzynarodowych Studiów Doktoranckich z Zakresu Neuronauki Poznawczej. Jego zainteresowania badawcze obejmują tematykę świadomości; prowadzi badania dotyczące świadomej percepcji, pamięci i samoświadomości stosując różnorodne metody pomiaru świadomości i łącząc metodologię badań behawioralnych, neurobiologicznych, jakościowych i symulacji komputerowych. Opublikował dwie monografie: Koszty poznawcze uczenia mimowolnego (2009) oraz Granice świadomości. W poszukiwaniu poznawczego modelu subiektywności (2013). Był również współautorem lub współredaktorem kliku innych książek i kilkudziesięciu innych publikacji. Jego badania były również opisywane w magazynach popularnonaukowych. Nagrodzony m. in.: Stypendium dla Młodych Naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2005), Stypendium Tygodnika Polityka w ramach akcji „Zostańcie z nami“ (2005) oraz nagrodą im. Andrzeja Malewskiego przyznawaną przez Komitet Psychologii PAN (2014).

Wykład

"Jak to jest widzieć słuchem i dotykiem? O doświadczeniu substytucji sensorycznej"

dr Agnieszka Pluta

dr Agnieszka Pluta

Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz psycholog w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego IFPS. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień neuropsychologii społecznej, neuropsychologii klinicznej, wykorzystania technik obrazowania biomedycznego do badania neuronalnych korelatów procesów poznawczych. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Komisji Fulbrighta. Współautorka kilkunastu publikacji w krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz kilkudziesięciu wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Wykład

"Dlaczego (prawie) każde dziecko potrafi czytać w umysłach innych osób?"

prof. dr hab. Ewa Pisula

prof. dr hab. Ewa Pisula

Pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje Katedrą Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Członkini Stowarzyszenia Autism-Europa, Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz Rady Upowszechniania Nauki PAN. Autorka monografii i artykułów w czasopismach naukowych na temat zaburzeń rozwojowych. Główne zainteresowanie naukowe: funkcjonowanie dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza zaburzeniami ze spektrum autyzmu, psychologiczna sytuacja rodzin dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz stres i radzenie sobie ze stresem u dzieci i młodzieży. Aktywnie działa na rzecz wypracowania standardów diagnozy i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu w Polsce.

Wykład

"Jak wcześnie można wykryć zaburzenia ze spektrum autyzmu? Wyzwania związane z diagnozą"

dr Małgorzata Gut

dr Małgorzata Gut

Biolog i psycholog. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, zaś pracę doktorską dotyczącą neuronalnego podłoża leworęczności i wymuszanej praworęczności zrealizowała w Instytucie Nenckiego PAN w Warszawie. Pracuje naukowo i jest wykładowcą na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu. Badania prowadzi we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół takich zagadnień jak lateralizacja rąk i mózgu oraz zależności numeryczno-przestrzenne i umysłowe reprezentacje liczb u dzieci i dorosłych. Aktualnie zajmuje się problematyką przetwarzania liczb u dzieci z ryzykiem dyskalkulii oraz badaniem efektywności treningów z użyciem komputerowych gier matematycznych „Kalkulilo” i „Numbala” w rozwijaniu podstawowych umiejętności matematycznych u dzieci w pierwszych latach nauki szkoły podstawowej. Współautorka Testu Oceny Behawioralnych Wskaźników Umysłowych Reprezentacji Liczb i Ryzyka Dyskalkulii Prokalkulia 6-9 oraz publikacji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Prowadzi badania z wykorzystaniem pomiarów psychofizycznych (czas i poprawność reakcji) oraz metod psychofizjologicznych (EEG i funkcjonalny rezonans magnetyczny). Jest zaangażowaną popularyzatorką nauki. Organizuje i prowadzi imprezy popularyzatorskie (m.in. Toruński Tydzień Mózgu oraz Toruński Festiwal Nauki i Sztuki), wykłady, warsztaty i szkolenia – dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkoli nauczycieli, pracowników poradni i studentów. Chętnie pisze teksty popularnonaukowe i współpracuje z mediami.

Warsztaty

"Odkrywanie tajemnic mózgu"

Warsztaty


tajemnice

Odkrywanie tajemnic mózgu

Organizatorzy

WH
CNMW
ICNT


Patroni i SponsorzyPTBUN
PTK
SFERA


FAUNC

SPOD


OT
NEURODIO