Logo

Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, która ma na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu, układzie nerwowym, jego działaniu oraz przedstawienie aktualnych wyników badań w tym obszarze. Do wygłaszania wykładów zapraszani są wybitni specjaliści z dziedzin szeroko rozumianej neuronauki. Wykłady mają charakter otwarty i są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych poruszaną problematyką. W tym roku Tydzień Mózgu w Toruniu odbędzie się w dniach 12-17.03.2018.


Program


Marzec

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

Poniedziałek 12.03.2018

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Władysława Łokietka 5

9:00 – 10:00
Pokazy studentów z Toruńskiego Koła Kognitywistycznego oraz Studenckiego Koła Naukowego Psychologii UMK Animus – „Mózg od kuchni. Odkrywanie tajemnic umysłu."

10:00 – 11:00
dr Małgorzata Gut, dr hab. Jacek Matulewski, mgr Katarzyna Mańkowska – „Gry komputerowe na receptę?" – wykład adresowany do uczniów i nauczycieli

11:00 – 13:00
Ciąg dalszy pokazów „Mózg od kuchni. Odkrywanie tajemnic umysłu."

18:00 – 19:00
dr hab. n. med. Wiktor Dróżdż – „Neurobiologia stresu."

19:00 – 20:00
Ciąg dalszy pokazów „Mózg od kuchni. Odkrywanie tajemnic umysłu."

Poniedziałek 12.03.2018

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Władysława Łokietka 5

9:00 – 10:00
Pokazy studentów z Toruńskiego Koła Kognitywistycznego oraz Studenckiego Koła Naukowego Psychologii UMK Animus – „Mózg od kuchni. Odkrywanie tajemnic umysłu."

10:00 – 11:00
dr Małgorzata Gut, dr hab. Jacek Matulewski, mgr Katarzyna Mańkowska – „Gry komputerowe na receptę?" – wykład adresowany do uczniów i nauczycieli

11:00 – 13:00
Ciąg dalszy pokazów „Mózg od kuchni. Odkrywanie tajemnic umysłu."

18:00 – 19:00
dr hab. n. med. Wiktor Dróżdż – „Neurobiologia stresu."

19:00 – 20:00
Ciąg dalszy pokazów „Mózg od kuchni. Odkrywanie tajemnic umysłu."

Wtorek 13.03.2018

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Władysława Łokietka 5

9:00 - 15:00
Pokazy studentów z Toruńskiego Koła Kognitywistycznego oraz Studenckiego Koła Naukowego Psychologii UMK Animus – „Mózg od kuchni. Odkrywanie tajemnic umysłu."

Wydział Humanistyczny UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a

17:00 – 18:00
mgr Karolina Finc - „Złapani w sieć, czyli co łączy Facebooka z naszym mózgiem."

Środa 14.03.2018

Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 13

17:00 – 18:00
prof. dr hab. Piotr Francuz – „Estetyka obrazu jako wyzwanie dla neuronauki."

Czwartek 15.03.2018

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, ul. Wileńska 4

17:00 – 18:00
mgr Ewa Ratajczak – „Dobrze widzi się tylko sercem – burzliwe związki HRV z procesami emocjonalnymi i twórczymi."

18:00 – 19:00
prof. dr hab. Włodzisław Duch – „Człowiek-cyborg, kolejny etap ewolucji?"

15:00 – 18:45
mgr Magdalena Szmytke i mgr Natalia Pawlaczyk – „Spójrz mi w oczy - rozpoznawanie emocji w badaniach eyetrackingowych.", „Uważaj na pamięć – badania funkcji poznawczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostycznych." – warsztaty z limitem miejsc

Piątek 16.03.2018

Wydział Humanistyczny UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a

15:00 – 16:00
dr hab. Marta Białecka-Pikul – „Czy naśladowanie może wyjaśnić rozwój poznania społecznego?"

16:00 – 17:00
dr Małgorzata Gut – „Gry komputerowe, tablety i konsole w edukacji matematycznej i w terapii dyskalkulii."

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, ul. Wileńska 4

11:00 – 18:00
„Biofeedback w Sztuce." – warsztaty z limitem miejsc, zapisy przez e-mail biofeedbackwsztuce@gmail.com

Sobota 17.03.2018

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, ul. Grudziądzka 5

10.00 – 11:00
prof. dr hab. Marian Lewandowski – „Zegar biologiczny TYKA... wszystkich."

11.00 – 12:00
prof. dr hab. Elżbieta Szeląg – „Czy trening ‘zegara’ mózgu usprawnia działanie umysłu u dzieci i dorosłych?"

12.00 – 13:00
dr hab. Rafał Czajkowski – „Jak trafiamy tam, dokąd chcemy? Zagadki pamięci przestrzennej."

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, ul. Wileńska 4

13:00 – 14:00
Fundacja Artystyczno-Badawcza om – organizmy i maszyny w kulturze we współpracy z Laboratorium Neurokognitywnym i Pracownią Rezonansu Magnetycznego ICNT – “Neurofizjologia artysty w performance Sesja druga (podejście drugie) eksperymentu _e.1/2015-2017" – pokaz z limitem miejsc

Prelegenci


prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Zainteresowania naukowe Pani Profesor koncentrują się na neuropsychologicznych mechanizmach leżących u podłoża funkcjonowania poznawczego człowieka. Prowadzi ona badania dotyczące percepcji czasu i czasowej dynamiki opracowywania informacji, które stanowią jeden z podstawowych procesów kształtujących wiele zachowań człowieka: m.in. mowę, procesy percepcyjne, pamięć, uczenie się czy uwagę.

Wykład

„Czy trening ‘zegara’ mózgu usprawnia działanie umysłu u dzieci i dorosłych?”

prof. dr hab. Marian Lewandowski

prof. dr hab. Marian Lewandowski

z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zainteresowania naukowe Pana Profesora koncentrują się wokół struktur mózgu, które związane są z funkcjonowaniem zegara biologicznego ssaków. W polu jego zainteresowań leży również zagadnienie wpływów świetlnych i nieświetlnych w synchronizacji owego zegara i ich genetyczny model epilepsji.

Wykład

„Zegar biologiczny TYKA... wszystkich”

dr hab. Rafał Czajkowski

dr hab. Rafał Czajkowski

z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Zajmuje się on badaniem interakcji obszarów korowych mózgu i hipokampa w nawigacji i pamięci przestrzennej. Za pomocą kombinacji różnych technik behawioralnych, elektrofizjologicznych, mikroskopowych i optogenetycznych określa współdziałanie tych struktur przy kodowaniu i odtwarzaniu mapy kognitywnej środowiska.

Wykład

„Jak trafiamy tam, dokąd chcemy? Zagadki pamięci przestrzennej”

prof. dr hab. Piotr Francuz

prof. dr hab. Piotr Francuz

z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Psycholog, kierownik Katedry Psychologii Eksperymentalnej oraz Perception & Cognition Lab. Zajmuje się badaniami dotyczącymi problematyki rozumienia przekazów wizualnych, w tym malarskich oraz audiowizualnych. Zainteresowania Profesora skupiają się również na zagadnieniach percepcji i wyobraźni wizualnej oraz kinestetycznej w perspektywie poznawczej i neuropoznawczej.

Wykład

„Estetyka obrazu jako wyzwanie dla neuronauki”

prof. dr hab. Włodzisław Duch

prof. dr hab. Włodzisław Duch

z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zainteresowania naukowe Profesora związane są z szeroko rozumianą kognitywistyką, w szczególności informatyką neurokognitywną, która pozwala na tworzenie algorytmów inspirowanych sposobem funkcjonowania mózgu człowieka oraz modelowaniem chorób psychicznych i mentalnych. Od 2012 roku skupia się na rozwoju Laboratorium NeuroKognitywnego na UMK, a w nim na badaniach eksperymentalnych procesów poznawczych.

Wykład

„Człowiek-cyborg, kolejny etap ewolucji?

dr Małgorzata Gut

dr Małgorzata Gut

z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Biolog i psycholog. Zainteresowania badawcze Pani Doktor dotyczą neuronalnych podstaw umiejętności matematycznych i zależności numeryczno-przestrzennych (umysłowej osi liczbowej). Realizowane przez nią aktualnie projekty koncentrują się na badaniu skuteczności komputerowej gry matematycznej oraz zaangażowania ruchu w kształtowaniu się bazy zdolności arytmetycznych. Zajmuje się także opracowywaniem wspieranych komputerowo metod diagnostycznych w zakresie problemów z matematyką u dzieci.

Wykład

„Gry komputerowe, tablety i konsole w edukacji matematycznej i w terapii dyskalkulii”

dr hab. Marta Białecka-Pikul

dr hab. Marta Białecka-Pikul

z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani Doktor interesuje się problematyką rozwoju kontroli poznawczej, a szczególnie takich jej aspektów jak zdolność do mentalizacji („teorie umysłu”), mowa wewnętrzna i funkcja zarządzająca. Prowadzi badania nad rozwojem teorii umysłu u dzieci, młodzieży i dorosłych, opracowując przy tym autorskie techniki. W swoich zainteresowaniach z zakresu poznawczej psychologii rozwoju zmierza ku zagadnieniom z dziedziny psychopatologii rozwojowej.

Wykład

„Czy naśladowanie może wyjaśnić rozwój poznania społecznego?”

dr hab. n. med. Wiktor Dróżdż

dr hab. n. med. Wiktor Dróżdż

z Collegium Medicum UMK. Jest lekarzem psychiatrą, nauczycielem akademickim, kieruje II Kliniką Psychiatrii Collegium Medicum UMK w Toruniu. Główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń afektywnych, leczenia psychofarmakologicznego, a także współistnienia zaburzeń psychicznych i uzależnień.

Wykład

„Neurobiologia stresu”

mgr Karolina Finc

mgr Karolina Finc

z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Absolwentka kognitywistyki na Wydziale Humanistycznym UMK. W swojej pracy naukowej korzysta z dokonań nauki o sieciach (network science) do badania organizacji połączeń ludzkiego mózgu. Fascynuje się neuroplastycznością, czyli zdolnością mózgu do zmiany swojej struktury i funkcji pod wpływem doświadczenia.

Wykład

„Złapani w sieć, czyli co łączy Facebooka z naszym mózgiem”

mgr Ewa Ratajczak

mgr Ewa Ratajczak

z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończyła studia z zakresu neuroscience, obecnie jest doktorantką w dziedzinie biofizyki. Interesuje się problematyką neuroobrazowania procesów poznawczych, w szczególności procesów związanych z kreatywnością i myśleniem twórczym. W swojej pracy badawczej zajmuje się zagadnieniami związanymi z tematyką biofeedbacku zmienności rytmu serca (HRV-biofeedback). Prowadzi badania dotyczące neuronalnych mechanizmów HRV-biofeedbacku oraz ich wpływu na funkcjonowanie poznawcze, wykorzystując obrazowanie techniką EEG.

Wykład

„Dobrze widzi się tylko sercem - burzliwe związki HRV z procesami emocjonalnymi i twórczymi”

Warsztaty


EYETRACKING

Okulografia

TEST

Bateria Testów Wiedeńskich

MRI

MRI

BIOFEEDBACK

Biofeedback w Sztuce

Warsztaty skierowane do wszystkich, którzy zajmują się sztuką, w tym szczególnie: artystów wszelkich dziedzin i dyscyplin, historyków sztuki, muzykologów, krytyków, itd.. Spotkanie ma dwa główne cele, pierwszym jest zapoznanie artystów i badaczy sztuki z możliwościami neuroobrazowania i biofeedbacku. Drugi to podsunięcie naukowcom zajmującym się tą problematyką nowych zastosowań dla znanego im sprzętu. Warsztaty podzielone będą na dwie części. W pierwszej - teoretycznym etapie realizowane będą prezentacje dotyczące sprzętu oraz prowadzone dyskusje o jego potencjale w kontekście działalności artystycznej.
Druga część będzie miała charakter warsztatowy, w czasie którego uczestnicy spotkania będą mogli samodzielnie ocenić możliwości prezentowanych urządzeń.
Na warsztaty obowiązują zapisy poprzez e-mail: biofeedbackwsztuce@gmail.com

Organizatorzy

WH
CNMW
ICNT


Patroni i Sponsorzy


csw
filozofuj
OMNEURODIO
PTK
REMEDISFAUNC
SSM
PTBUN